Restauratie / beeldhouwwerken

Steckshof-Jezuskind-voor-restau 

Steckshof-Jezuskind-na-restau 

 

Restauratie omvat uiteenlopende werkzaamheden zoals: reinigen, vervangen van ankers, plastisch herstel, verlijmingen, steenversteviging,  ontdoen van verflagen, onderzoek naar polychromie en schilderen. Kleinere ingrepen kunnen toe met een behandelplan en begeleidende foto’s. Een grotere restauratie wordt gestart met een vooronderzoek en afgerond met een behandelingsrapport. 

 

Voorbeeld Madonnabeeld

Uitgangspunt bij bovenstaande restauratie is vormherstel en conservatie van het beeld met gebeeldhouwde sokkel. Schilderen, en bij voldoende gegevens terugbrengen van de oorspronkelijke polychromie. In het budget was ruimte voor restauratie, een vooronderzoek, historisch onderzoek en kleuronderzoek. Dit Madonnabeeld (1713) van de voormalige Antwerpse vismarkt hebben we in samenwerking gerestaureerd voor museum het Sterckshof te Deurne.

 

Voor uitgebreide informatie over dit project:  Madonna Sterckshof